Sukuneuvosto

Sukuseuran asioita hoitaa hallituksena toimiva sukuneuvosto, joka valitaan sukukokouksessa. Sukuneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään 7 ja enintään 10 muuta jäsentä. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Sukuneuvoston toimikausi on sukukokousten välinen aika.

SUKUNEUVOSTO 2012-2016

Nilsin haara:
Hanna-Leena Liikanen
Sirkku Vainio-Hynnilä (VH)
Sirpa Yrjönmäki

Josefin haara:
Ari Simojoki
Jaakko Simojoki
Yrjö Simojoki (VH)

Jacobin haara:
Vesa Halkka
Henrik Simelius (VH)
Kim Simelius

Christinan haara:
Kari Simelius (VH)
Satu Simelius

Tobiaksen haara:
Jaakko Tähti (VH)

VH=sukuhaaran vastuuhenkilö