Sukuneuvosto

Sukuseuran asioita hoitaa hallituksena toimiva sukuneuvosto, joka valitaan sukukokouksessa. Sukuneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään 7 ja enintään 10 muuta jäsentä. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Sukuneuvoston toimikausi on sukukokousten välinen aika.

SUKUNEUVOSTO 2016-2020

Nilsin haara:
Sirkku Vainio-Hynnilä (VH)
Maija Saarilahti
Sirpa Yrjönmäki

Josefin haara:
Pia Lehtonen
Jaakko Simojoki (VH)
Kaarlo Simojoki

Jacobin haara:
Vesa Halkka
Henrik Simelius (VH)
Kim Simelius

Christinan haara:
Kari Simelius (VH)
Johanna Aho-Vinkka

Tobiaksen haara:
Juhani Tenhunen (VH)

VH=sukuhaaran vastuuhenkilö