Simeliana arkisto

Helmikuussa 1961 perustivat professorinrouva Jenny Paulaharju os. Simelius ja Helsingin hiippakunnan piispa Martti Simojoki Oulun maakunta-arkiston yhteyteen Simeliana-arkiston. Simeliana muodostaa maakunta-arkistossa yhtenäisen erillisen arkiston, jota hoidetaan yleisten arkistonhoidollisten periaatteiden mukaisesti. Simelianan kartuttaminen on kaikille sukumme jäsenille vapaata. Tarkoituksena on kerätä tähän arkistoon sukumme kirjallista, kuvallista ja muutakin sopivaa aineistoa menneiltä ja tulevilta vuosisadoilta myöhempää tarkastelua ja tutkimista varten.

Oulun maakunta-arkisto

Simelianan kerääminen ja kasvu
Ensimmäiseksi Simeliana sai kokoelmiinsa Simelius- ja Stenbäck-suvuille kuuluneita kirjeitä, asiakirjoja ja valokuvia. Kokoelman oli suurimmaksi osaksi kerännyt professorinrouva Jenny Paulaharju, jonka vanhempien avioliitto 1858 liitti yhteen kaksi vanhaa pappissukua. Vuonna 1962 rouva Paulaharju lahjoitti Thomas, Johan, Karl Fredrik, Johan Mikael, Ulrika ja Jenny Theodora Stenbäckin, Johan Mikael Simeliuksen ja Gustaf Durchmannin perhearkistoja, suvun keskeisiä kirjeitä sekä muita asiakirjoja. Vanhempiensa suvuista ja esivanhempiensa vaiheista on rouva Paulaharju kirjoittanut historiikkeja ja liittänyt ne lahjoitukseensa. Hänen omat kirjeensä ja asiakirjansa vuoteen 1919 saakka ovat Simelianassa ja sen jälkeiset Paulaharjujen kokoelmassa.

Syksyllä 1962 lahjoitti Aino Simojoki miehelleen, tohtori ja kirjailija Aukusti Simojoelle kuuluneita asiakirjoja ja valokuvia. Samaan aikaan rovasti Yrjö Simojoki luovutti Karl Fredrik, Johan Mikael ja Ulrika Stenbäckin perhearkistoja sekä virantoimitukseen liittyviä asiakirjoja. Konttoripäällikkö Yrjö Mannermaa lisäsi Simelianaa sukuseuraa ja sukukokouksia koskevilla asiakirjoilla, Nils ja Gustaf Adolf Simeliuksen perhearkistoilla ja valokuvilla. Kirjeistä lisääntyi, kun sairaanhoitaja Sirkka-Maija Simojoki lahjoitti 1966 asemapäällikkö Lauri Simojoen kirjeitä. Saman vuoden syksyllä luovutti neiti Paula Paulaharju suuren joukon Johan Mikael ja Karl Fredrik Stenbäckin asiakirjoja sekä Olly Saarisen ja Jenny Paulaharjun kirjeitä. 1967 opettaja Irja Simojoki antoi Joel Simeliukselle kuuluneita kirjeitä ja asiakirjoja.

Keväällä 1972 antoi Aili Simojoki isälleen lääninrovasti Jooseppi Simeliukselle kuuluneita sukulaisten ja kollegojen lähettämiä kirjeitä ja asiakirjoja. 1977 eversti Niilo Simojoki lähetti täydennykseksi eräitä Jooseppi Simeliuksen saamia kirjeitä. Maisteri Lauri Simojoki lahjoitti 1976 isänsä, pastori Elias Simojoen yksityisarkiston. Kokoelma käsittää pastori, kansanedustaja Elias Simojoen puheita ja kirjeitä. Puheet on jaettu uskonnollisiin ja poliittisiin puheisiin. Arkkipiispa Martti Simojoki lahjoitti 1978 arkistonsa Simeliana-kokoelmaan. Tämä sisälsi saapuneita virallisia ja yksityisiä kirjeitä, omia kirjeitä, puheita, saarnoja, tutkielmia, valokuvia ja painotuotteita. Saapuneita yksityisiä kirjeitä on 8.584 kpl, virallisia 1.621 kpl ja muita, esim. perheelle saapuneita, kirjeitä 276 kpl. Saapuneita kirjeitä on yhteensä 10.481 kpl. Simeliana-arkistossa on tällä hetkellä odottamassa lajittelua ja arkistointia suuri joukko muita sukumme lahjoituksia. Olkaamme ylpeitä siitä, että suvullamme on Simeliana-arkisto ja käyttäkäämme sitä laajalti sukumme muistojen aarreaittana.

Vanhan lukkarin Josef Simeliuksen kirje pojalleen Joelille 7.4.1890

Vanhan lukkarin Josef Simeliuksen kirje pojalleen Joelille 7.4.1890

Jacob Simeliuksen kirje veljelleen Josefille 1859

Jacob Simeliuksen kirje veljelleen Josefille 1859

Olga Erika Lavoniuksen os. Simelius kirjoittama runo veljensä Aukusti Simeliuksen 50-vuotispäiville

Olga Erika Lavoniuksen os. Simelius kirjoittama runo veljensä Aukusti Simeliuksen 50-vuotispäiville

Urho Kekkosen kirje Elias Simojoelle

Urho Kekkosen kirje Elias Simojoelle

Ilmari Kiannon kirje  Martti Simojoelle

Ilmari Kiannon kirje Martti Simojoelle

Mika Waltarin kirje Martti Simojoelle

Mika Waltarin kirje Martti Simojoelle

Olga Lavoniuksen os. Simelius saama surunvalittelukirje presidenttiparilta Ester ja K.J.Ståhlberg

Olga Lavoniuksen os. Simelius saama surunvalittelukirje presidenttiparilta Ester ja K.J.Ståhlberg