Sukuseura

Juhannuspäivänä 24.6.1950 Simelius-Simojoki-suvun jäsenet (noin 70) kokoontuivat vanhaan kotikaupunkiinsa Ouluun kaksipäiväiseen sukukokoukseen, perustamaan virallista sukuseuraa. He halusivat ennen muuta näin kunnioittaa esiäitiensä ja -isiensä muistoa ja osoittaa heille kiitollisuuttaan. Sukuseuran perustavan kokouksen aloitteentekijöinä olivat Jenny Paulaharju, Martti Simojoki, Paavo Simelius, Yrjö Mannermaa ja Lauri Simojoki. Kokouksessa valittiin ensimmäisen sukuneuvoston puheenjohtajaksi Paavo Simelius, varapuheenjohtajaksi Lassi Simojoki ja sihteeri-rahastonhoitajaksi Yrjö Mannermaa, sekä jäseniksi Jenny Paulaharju, Ilmari Mannermaa, Arvi Simojoki, Janne Simojoki, Martti Simojoki, Rainer Simelius, Aukusti Simojoki ja Irja Simojoki. Suvun vaiheista esitti historiikin Jenny Paulaharju. Tilaisuutta varten fil.tri. Aukusti Simojoki oli kirjoittanut juhlarunon. Sukukuoro esiintyi johtajanaan Elli Kalliala os. Simelius. Toinen päivä vietettiin Paavolassa, jolloin jumalanpalveluksessa saarnasi teol.tri. Martti Simojoki. Esi-isien haudoille laskettiin kukkia ja kokoonnuttiin seurakuntatalolle pohjalaiselle pitoruualle. Kokouksen loppusanat lausui rovasti Yrjö Simojoki Kortekankaan pihalla.

Nykyäänkin sukuseuran tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää suvun jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vaalia suvun perinteitä ja esivanhempien muiston kunnioittamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita sukuseuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia. Sukuseura tutkii, kerää ja arkistoi sukua ja sen historiaa koskevaa tietoutta, saattaa sitä julkaisuina tai muussa muodossa jäsenten tietoon sekä pitää luetteloa suvun jäsenistä. Sukua koskevaa tietoutta kerätään Oulun Maakunta-arkiston Simeliana-kokoelmaan.