Stipendi

Simelius-Simojoki Suvun stipendi

Stipendin tarkoitus on saada sukumme nuoriso tietoiseksi SIMELIUS-SIMOJOKI sukuyhteisöstä, sen päämääristä ja toimintatavoista sekä kannustaa ja huomioida sukuumme kuuluvan nuoren jäsenen elämässään osoittamaa rakentavaa ja positiivista toimintaa.

Kenelle stipendi annetaan
Stipendin saajan täytyy kuulua SIMELIUS-SIMOJOKI sukuun, mutta ei kuitenkaan tarvitse kuulua Simelius-Simojoki suku ry:een.

Pääasiallinen tarkoitus on antaa stipendi sukumme nuorisolle, joka tässä asiassa tarkoittaa 13-20 vuotiaita. Stipendi voidaan myös erikoistapauksissa myöntää vanhemmalle tai nuoremmalle sukumme jäsenelle.

Henkilön, jolle stipendi myönnetään, tulee olla toiminnassaan kannustava ja hyvänä esimerkkinä ympäristölleen. Ansioituneisuus jollakin tai joillakin elämän alueilla vaikuttaa myös stipendin myöntämiseen. Esimerkkeinä voidaan mainita: opinnot, vapaaehtoistyö, talkootyö, urheilu, musiikki, kuvataiteet, kansainvälinen toiminta, nuorisotoiminta, jonkin erikoisalueen (matematiikka, laulu, ….) hyvä hallinta, sukutoiminta yms.

Stipendin anominen
Anomuksen tulee olla kirjallinen lyhyine perusteluineen. Mikäli ao. henkilö itse anoo, on hänellä oltava kaksi suosittelijaa. Anomuksessa ei mainita anottavaa summaa. Anomus osoitetaan Simelius-Simojoki suvun sukuneuvoston puheenjohtajalle. Stipendejä myönnetään vuosittain, ellei sukuneuvosto toisin päätä.

Varsinaisen stipendin lisäksi saaja saa stipendiin liittyvän sertifikaatin, kirjallisen selvityksen suvun päämääristä ja toimintatavoista sekä suvun pöytästandardin.

Huhtikuun 27 päivänä 2002
Sukuneuvosto